nordic biomass

 nye afgrøder
  - pil
    - referencer
  - elefantgræs
    - referencer

 miljøløsninger

 beplantning

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

pil

Pil til energiskove er baseret på forædlede, hurtigvoksende pile-sorter, der hører naturligt hjemme i det nordiske klima. Stiklinger udplantes i foråret og bliver i løbet af en vækstsæson til 2-3 m. høje træer. Skoven høstes typisk hvert 3.-5. år, når den har nået en højde på 5-12 meter og en tykkelse på 3-8 cm Ø. Rotationshøst på samme stub forventes at være rentabelt i 25-30 år. Energiskov kan også kombineres med biologisk omsætning af spildevand og slam, samt koncepter for naturpleje.

Man kan læse mere om valg af areal, forberedelse af jorden, kulturpleje og høst i vores dyrkningsvejledning, eller hente vejledningen fra Landbrugets rådgivningscenter her.

 
 
nye afgrøder valg af areal
jordforberedelse
sortsvalg
plantning
dyrkning
høst af pil
flisning af helskudshøstede pil
omlægning
referencer


 

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars