nordic biomass

 nye afgrøder

 miljøløsninger
  - referencer

 beplantning

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

miljøløsninger

omsætning af slam / spildevand

Pil er som non-food afgrøde velegnet til omsætning af spildevandsslam. Nordic Biomass har eksempelvis haft et samarbejde med Skagen Kommune om udplantning af energiskove til omsætning af slam fra renseanlæggene. Der er i den forbindelse udviklet slamnedfældere, der sikrer en lugtfri nedfældning af slammet. Både svensk og dansk forskning har udviklet konceptet for slamnedfældning i energiskove, men i praksis følger slam- udbringning i energiskove i dag reglerne for anvendelse af slam i det konventionelle landbrug. Skoven kan fortsat høstes til flis, der enten anvendes i varmeforsyningen eller i parker og anlæg.

 

 
 
Hirtshals Kommune, slam spredes i
pilekultur
nedfældning af slam i Skagen Kommune
 
 
miljøløsninger pilerensningsanlæg

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars