nordic biomass

 nye afgrøder

 miljøløsninger

 beplantning
  - referencer

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

beplantning

Nordic Biomass har etableret et af Danmarks største pilearboreter, med mere end 80 forskellige sorter og arter – og en stor variation i farver og gæslinger. En professionel opformering sikrer at læhegn og beplantninger med pil kan udføres både botanisk varieret og økonomisk overskueligt.

 
 

Mindre træbeplantninger udgør både levesteder for vildtet, og en ofte smuk variation i et ellers intensivt dyrket landskab. De kan eksempelvis anvendes til:

  • Rekultivering og pionerbeplantning ved bebyggelse, industri- og vejanlæg, rastepladser, lossepladser og forurenede jorde.
  • Ammetræer og vildtremiser. Søbredssikring og faskiner.
  • Sandflugt/kystsikring. Saltresistente pil, der har deres naturlige habitat langs kysten, kan her være velegnede. Eksempelvis Salix Repens.
 
   
 

Pil findes i mange forskellige sorter, fra buske til træer, bredløvet og smalløvet – og i et utal af nuancer i løv og stammer. Afhængig af sort kan træerne være både hurtig- og langsomvoksende og med et velovervejet sortvalg kan pil formes til varierede beplantninger. Hurtigvoksende pil er ideel til etablering af vildtremisser, læhegn og som ammetræer.

En betydelig forudsætning for et godt resultat er, at pilen får meget lys. Plantning på skyggefulde arealer kan derfor ikke anbefales, men derimod kan næsten alle jordtyper anvendes ved korrekt sortsvalg. Såfremt det er muligt, anbefales plantning af piletræer i rækker med en tilpasset afstand, således at maskinel ukrudtsbekæmpelse og afhøstning af pilen er mulig. Afhængig af arealets beskaffenhed og mulighed for ukrudtsbekæmpelse varierer stiklingelængden fra 20-80 cm og 1-4 cm i diameteren.

 

Pil har ry for at være en nøjsom plante - og er det også. Let gødskning kan eventuelt tildeles år 2 efter etablering, da dette vil indvirke positivt på pilens skud- og rodsætning. I etableringsfasen er det vigtigste imidlertid at stiklingerne bliver renholdt indtil væksten er så kraftig, at ukrudt kan udkonkurreres. Ved nedskæring af pilen kan der afhængig af stubhøjden skabes tættere bevoksning eller enkeltstammet vækst. Et år efter nedskæring vil pilen typisk have nået en højde af 1,5-2 m., dog afhængig af sorten. Piletræer kan nå en total højde på alt fra 30 cm til 25-30 m.

 
 
 
  referencer

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars