nordic biomass

 nye afgrøder

 miljøløsninger
  - referencer

 beplantning

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

miljøløsninger

Energiafgrøders typisk meget omfattende rodnet og lange vækstsæson gør dem meget egnede til miljøløsninger og rekultiveringsopgaver. Danmarks jordbrugsforskning har udført målinger (jf. figur), der viser, at udvaskningen under energiafgrøder stort set svarer til niveauet for naturarealer og skov Samtidig har pil og elefantgræs en evne til at overleve på ydmyge jorde. Forhold som saltresistens, kvælstofniveau, pH-værdi, toksiske forbindelser samt jordbundsforhold i almindelighed er afgørende for at kunne gennemføre et korrekt sortsvalg.

 
 
Koncentrationen af nitrat-N under pil etableret i 1993. Frem til 1996 er arealet gødsket med NPK, herefter med gylle.
Kilde: DIAS, seniorforsker Uffe Jørgensen.
 
 
 

Man kan også læse mere om kombinationen af energiafgrødeproduktion og vandbeskyttelse her.

 
  omsætning af slam / spildevand

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars