nordic biomass

 nye afgrøder
  - pil
    - referencer
  - elefantgræs
    - referencer

 miljøløsninger

 beplantning

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

nye afgrøder

Elefantgræs og pil er nogle af de mest udbredte energiafgrøder i Europa – og er gode eksempler på nye afgrøder, der kan anvendes til energiproduktion, beplantning, håndværk og industri. Nordic Biomass deltager i det førende udviklingsarbejde indenfor begge afgrøder.

Energiafgrøder modtager nu et mindre direkte tilskud – mener stadig ikke umiddelbart konkurrencedygtige med fossile brændsler og eksempelvis vindenergi. Energiafgrøder er derfor i øjeblikket mest interessante til:

  • flisproduktion til eget forbrug eller levering til lokale flisfyrede varmeværker.
  • andre anvendelser som nye miljøløsninger og råvare til industri og håndværk.
 

pil / salix
 
 
 

elefantgræs / miscanthus
 
 
 

Forud for etablering af energi- og industriafgrøder kan det generelt anbefales at kortlægge en strategi for dyrkning, høst og afsætning af afgrøden, bl.a. skal maskinmuligheder og økonomi kortlægges. Beregning af dækningsbidrag vil afhænge af forhold som afstand til maskinydelser, leverandørlokalitet og afsætningspris.

I planlægningsfasen eller udviklingen af de nye afgrøder kan andre rådgivere med erfaring indenfor nye afgrøder inddrages. Vi kan bl.a. anbefale:

 
  pil / salix
elefantgræs / miscanthus

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars