nordic biomass

 nye afgrøder

 miljøløsninger

 beplantning

 råvareleverandør

 kontakt os

 brochure/service

 links

 
nordic biomass

nordic biomass
Nordic Biomass en af Europas førende virksomheder indenfor rådgivning, udvikling og produktion af industri- og energiafgrøder. På hovedgaardene Hvidstedgaard og Villerup er der etableret 160 ha med nye afgrøder, og der er siden 1988 opbygget en omfattende erfaring på området.

 
 

I Nordic Biomass arbejdes der målrettet med dyrkning og anvendelse af nye afgrøder til energi og industri. Andre, beslægtede områder som design i hegn, støjdæmpning og land-art i pil er udskilt i virksomheden PileByg, der bl.a. er præmieret med Den Danske Designpris.

 
 

nye afgrøder
Produktion, opformering, pleje, høst og rådgivning om nye afgrøder som pil og elefantgræs. Udvikling og produktion af teknisk udstyr/logistik.

 

 
 

miljøløsninger
Udvikling af nye miljøløsninger; bl.a. omsætning af slam i pilekulturer; rekultivering af lossepladser og beplantning til rensningsanlæg, biogasanlæg og in-situ jordrensning.

 
 

beplantning
Etablering og kulturpleje af beplantning, bl.a. energiafgrøder, læ- og vildbeplantning samt landskabsforskønnelse.

 
 
råvareleverandør
Leverandør af 1. klasses levende og tørret pil til videre forarbejdning i industri og til kunsthåndværk.
 
     
     

administration:  villerup hovedgaard  dk-9800 hjørring  tel. +45 98962073  fax +45 98962373
production:  hvidstedgaard hovedgaard  dk-9830 taars